Kullanım Koşulları

MEMAP Üyelik SÖZLEŞMESİ


MADDE 1. TARAFLAR

İşbu Danışan Sözleşmesi ("Sözleşme") MeMap web sitesine (memap.com.tr) üye olan fitness danışanı ****************(“Üye”) ile “Fitskor Hizmet Teknolojileri - Merve Yerdelen Mehmet") arasında kurulmuş olup, MeMap’in kullanım koşulları ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

DANIŞAN
ADI SOYADI:

E-POSTA ADRESİ:

TELEFON:

 

MADDE 2. TANIMLAR

MeMap Platformu: Fitness bileşenlerini geliştirmek için, Danışanın fiziksel ve fizyolojik verilerini kayıt altına alarak öncelikle fiziksel uygunluk notunu belirleyen ve buna bağlı olarak tavsiye niteliğinde dijital içerikli hizmet sunan bir yazılımdır.

Sistem Kullanıcısı: Yazılıma veri girmek de dahil olmak üzere yazılımı kullanma hakkına sahip olan kişiyi ifade eder.

MeMap Eğitmeni: MeMap platformunda yer alan, Türkiye’de ya da Dünyada fitness alanında bir eğitime veya sertifikaya sahip olduğunu beyan ve taahhüt ederek MeMap tarafından da eğitilmiş ve yazılımdaki ölçümleri yapabilecek, MeMap platformunda yer alan Sistem Kullanıcısını ifade eder.

Sistem Kullanıcısı ve Fitness Eğitmeni birlikte kullanıldığında “Eğitmen” olarak anılacaktır.

MeMap Elçisi: MeMap platformunda yer alacak eğitmenlerin, merkezlerin ve kurumların dijital ortama kayıt olma standartlarını kontrol eden ve bilgilerini kaydeden kişileri ifade eder.  

MeMap Fitness Akademisi: Eğitmenlerin eğitimini üstlenen şirketi ifade eder.

Danışan: Kendi seçtiği eğitmen vasıtası ile sistemden hizmet alan kişiyi ifade eder.

Kurum: MeMap yazılımını kendi fitness salonu bünyesinde kullanan ve/veya kendi danışanlarına kullandıran ticari işletmedir.  

Veri: Sistem Kullanıcısı tarafından, yazılıma girilen beyana ya da ölçüme dayalı değerlerdir. 

Sistem: Lisans vasıtası ile kullanılabilen, fitskor üretmeye yarayan yazılımdır.

FitSkor: Fitness danışanına özel, MeMap sistemine girilen veriler sonucunda, yaş ve cinsiyet kıyaslamasını da dikkate alarak oluşturulan fitness danışanının fiziksel uygunluk puanıdır. 

FitSkor Lisansı: Danışanın sistem tarafından oluşturulan fiziksel uygunluk notuna ulaşma hakkını ifade eder.

Reçetelendirme: Fitness bileşenlerinin puanlarına göre, kişiye özel tavsiye niteliğindeki önceliklendirilmiş fitness bileşenlerinin sıralanışını ifade eder.

Danışan Lisansı: Fitskor görüntüleme ve lisans süresi boyunca saklama hizmetinin teminidir.

Sistem Kullanıcısı Lisansı: Eğitmen tarafından Fitskor oluşturmak için yazılımı kullanma ve veri girme hakkının teminidir.

İşbu Sözleşme kapsamında Sistem Kullanıcısı ile Danışan birlikte “Üyeler” olarak anılacaktır.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Üyenin Danışan Lisansı ile sahip olduğu hakların ve yükümlülüklerin tespitidir.

MADDE 4. MEMAP HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

4.1. MeMap; fitness danışanlarının fiziksel uygunluklarını geliştirmeleri için fiziksel ve fizyolojik parametrelerini kaydederek, bu veriler doğrultusunda kişilerin fitness bileşenlerine dair, yaş ve cinsiyetlerine özgü sınıflandırma (puanlama) yapmakta olup, fitness bileşenlerini önceliklendirip kişiye özel sıralayarak egzersiz reçetelendirme tavsiyesi oluşturur. 

4.2. MeMap yazılımı, Danışanın egzersiz seçimini ve/veya egzersizlerine ait şiddetleri belirlemez sadece egzersizlerde uygulanabilecek kişiye özel alt ve üst şiddet sınırı hesaplamaya yardımcı olmaktadır.

4.3. Yazılımın sağlık taraması kısmında kişinin risk sınıfını belirlemek için 7 farklı risk faktörü; sedanter hayat, kardiyovasküler tetkikler, aile hikayesi, sigara içimi, obezite varlığı, sistolik ve diyastolik kan basıncı, hiperlipidemi ve açlık kan şekeri değerlendirilmektedir. Bu bilgiler ilgili yerlere girildikten sonra ACSM ve AHA (Amerikan Spor Hekimliği Birliği ve Amerikan Kalp Birliği) tarafından belirlenen risk sınıfı belirlenmektedir. MeMap yazılımı egzersiz reçetelendirme tavsiyesini ACSM ve AHA'nın kriterlerine dayanarak tavsiye etmektedir. Fiziksel (yaş, boy, kilo, kas gruplarının kaldırabildiği ağırlıklar vs.) ve fizyolojik (kişinin kaç mililitre oksijen kullanabildiği vs.) veriler, sistem kullanıcısı vasıtası ile sisteme kaydedilir. 

4.4. Sağlık taramasında kullanılacak danışana ait kaydedilen lipoprotein (total kolesterol, HDL, LDL) ve açlık kan şekeri değerleri gibi tıbbi tetkik gerektiren veriler, danışanın ibraz ettiği raporlara veya danışanın beyanına istinaden sistem kullanıcısı tarafından sisteme kaydedilir.

MADDE 5: ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Şirket, MeMap’e üye olan Danışana daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Danışanın, sisteme sunmuş olduğu tüm verilerini (isim, e-posta, yaş, boy, kilo, geçirilmiş olan rahatsızlıklar, kronik rahatsızlıklar, geçirilen ameliyatlar, devamlı kullanılan ilaçlar, vb.) gerekirse anonimleştirerek işler, kullanır, saklar ve dağıtır. 

5.2. Danışana ait tüm bilgiler ve veriler, sistem kullanıcıları tarafından sisteme girildikten sonra, üyeye ait fiziksel uygunluk notunu (fitskor) ve buna bağlı belirlenmiş bireysel egzersiz reçetelendirme tavsiyesi sağlanacaktır. Şirket’in sunduğu bilgi ve içerik, tavsiye niteliğinde olup, buna ilişkin sair uygulama, değerlendirme ve tespitten dolayı Şirket sorumlu tutulamaz. 

5.3. Şirket, Danışanın MeMap sisteminden faydalanmak için sistem kullanıcısına vermiş olduğu yazılı ve/veya sözlü olarak bildirilen verileri sisteminde bulundurur. İlgili verilerde herhangi bir farklılık ya da hata bulunması halinde bundan doğabilecek tüm sonuçlardan Şirkete karşı talep ve/veya rücu hakkından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Şirket; Danışanın paylaştığı tüm verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki Kişisel Verilerin Korumasına ilişkin mevzuat ve MeMap kişisel verilerin korunması kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili üye aydınlatma beyanı ve açık rıza metni hükümlerine göre koruyacak ve saklayacaktır.

 

5.5. Şirket server ve bilgisayarlarında toplanan istatistik veriler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları gibi sair ticari ve organizasyonel işlemlerde Şirket bünyesinde kullanılabilir. Danışan, bu verilerin kullanılmasına açık rızası bulunduğunu işbu sözleşmeyi imzalayarak kabul etmiştir. 

5.6. Şirket, üyeler arasındaki iletişimle ilgili oluşabilecek herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, işlem veya iletimde gecikme ya da iletişim ağı başarısızlığından sorumlu tutulamaz.

5.7. Şirket, uygun gördüğü zamanlarda önceden hiçbir bildirimde bulunmadan MeMap yazılımını geliştirebilir, değiştirebilir ve bazı hizmetler için güncelleştirmeler ve hatta eksiltmeler yapabilir, yazılımla ilgili görsel, içeriksel ve uygulamaya yönelik değişikliğe gidebilir. Danışan, Şirket’in MeMap üyeliği için öngördüğü üyelik bedelini, yazılım içi fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, ek ödemeler oluşabileceğini, güncel değişikliklerden yararlanabilmesi için güncellemeleri düzenli olarak yüklemesi ve bunun için bedel ödemesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yazılımsal güncellemeleri kabul edip yükleyen üyeler hizmet almaya devam eder. Madde 11 hükümleri saklıdır. 

5.8. Şirket; Üyeleri, Eğitmenleri ve Kurumları gerekli gördüğü zaman herhangi bir neden göstermeksizin denetleme ve uygun gördüğü taktirde üyeliklerini tek taraflı olarak tazminatsız ve derhal sonuç doğuracak şekilde sona erdirme hakkına sahip olduğunu taraflar işbu sözleşmeyi imzalayarak kabul etmektedir.

 

MADDE 6: DANIŞAN’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Danışan, MeMap’e üye olurken verdiği e-posta adresi kendisine ait ve aktif bir hesap olmalıdır. Danışan sistemsel bir arıza olmadıkça yalnızca bir e-posta adresini yazılıma tanıtabilir. Üyelikle ilgili tüm aktivasyon, bilgilendirme ve yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi iletişim adresi olarak esas alınır. İletişim adresinin yanlış verilmesinden dolayı meydana gelecek gecikmelerden ve olası, doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.  E-posta adresleri ile şifrelerin korunması, kopyalanması ya da çalınmasıyla ilgili oluşabilecek zararlardan münhasıran Danışan sorumludur. İşbu nedenle, oluşabilecek zararlardan dolayı Şirkete karşı rücu hakkından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.2. Danışan, ölçüm verilerini seçtiği sistem kullanıcısı aracılığıyla sisteme kaydettirmekle yükümlüdür. Danışan, kendi belirlediği şifre ile lisans süresi boyunca sisteme girebilir. Sisteme kaydettirdiği verilerini ve bunların değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan fiziksel uygunluk sonuçlarını görüntüleyebilir. Danışan, verdiği verilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Danışan, verileriyle ilgili bir hata veya eksiklik gördüğünde ivedi olarak sistem kullanıcısına bildirmeli ve düzeltilmiş verinin sisteme kaydını temin etmelidir. Üye bilgi ve/veya verilerinin eksik veya gerçeğe uygun olarak doldurulmaması durumundan kaynaklanacak her türlü zarardan kendisi sorumludur. 

6.3. Danışan, MeMap platformunda yer alan Memap Eğitmeninden ya da sistem kullanıcısından randevu alabilir. İşbu sözleşmenin 7.4. hükümleri uyarınca Danışan randevusunu iptal etme hakkına sahiptir.


6.4. Danışan, yazılımın internet bağlantısı ile çalıştığını, yazılımın içeriği video, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, wi-fi üzerinden veya kendisine ait mobil internet paketi üzerinden internet kullanım bedellerinin karşılanacağını ve bu hususta bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.5. Danışan, kendi iradesiyle seçtiği eğitmene tüm verilerini açabilir, eğitmenini istediği zaman değiştirebilir. Danışanın, Eğitmeni ile paylaştığı bilgi ve verilerden kaynaklanacak tüm ihtilaflarda taraf olmayan Şirket’e karşı herhangi bir sorumluluk yükletilemez. Danışan işbu durumu kabul, beyan ve taahhüt eder.    

6.6. Danışan verilerini tam ve doğru olarak bildirildiği faraziyesiyle hazırlanan ve sistem tarafından sunulan içerik ve egzersiz programlarının tavsiye niteliğinde olduğunu ve bir uzmana danışılması ya da uzman eşliğinde uygulanması gerektiğinin kendisine bildirilmiş olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder. Sistem, hastalık veya sağlık durumu teşhisi veya tedavisini sağlamamaktadır. Danışan, bildirmediği veya eksik ya da yanlış bildirdiği verilerinden kaynaklı rahatsızlık, sakatlık, zafiyet ve benzeri sebeplerden dolayı meydana gelebilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan Şirketi sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Danışan; üyelik bilgilerinin, üyelikten çıkmasını takiben üç yıl süre ile sistemde üyeliğini yenileyebilmesi için saklanmasına işbu madde ile açık ve yazılı onay vermiştir. 

6.8. Danışan, sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra, Şirket ve/veya Şirket’in işbirlikçileri ve/veya iştirakleri tarafından gönderilecek faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi sair iletişim vasıtaları ile bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla bildirimler almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Danışan, işbu bilgilendirme sisteminden çıkma talebini Şirket’in info@memap.com.tr adresine gönderecektir. İşbu e-postanın Şirkete ulaşmasından itibaren 48 saat içinde Şirket bilgilendirme mesajlarına son verilecektir.

6.9. Danışan her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir üyenin ve/veya Şirket’in kişisel verilerinin gizliliğini, fikri ve mülkiyet haklarını ve sair kanuni haklardan kaynaklanan bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi hak sahibinden ya da yararlananından izin almaksızın, kullanmayacağını, yayınlamayacağını ya da paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu ihlallerden dolayı Danışan, Şirketin kendisine cezai yaptırımda bulunma hakkının saklı bulunduğunu kabul eder.

6.10. Üye, yazılım veri tabanında, blog ya da yorum ekranlarında, MeMap’in bilgisi dışında ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzemenin ticareti, yayınlanmasını, reklamını veya paylaşımını yapmayacağını kabul ve beyan eder. Bu amaçla üyelere yönelik "e-posta zincirleri"; "gereksiz e-posta" gönderemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.11. Danışan; işbu sözleşmenin ihlal edilmesinden dolayı Şirketin, şubelerinin, yetkililerinin, temsilcilerinin ve diğer çalışanlarının uğradığı ya da uğrayacağı maddi ve manevi zararları ile yoksun kalınan karları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.12. Danışanın; kişisel bilgilerinde, verilerinde, ölçüm değerleri ve fitskor parametrelerinde olağandışı hareketlilik, devamlı olarak yeni değer ve veriler girilmesi, sistemin amacına aykırı ya da ticari amaçla kullanıldığının tespit edilmesi halinde Danışanın üyeliği süreli olarak durdurabilir, askıya alabilir ya da feshedebilir.

6.13. Danışan, Şirket tarafından verilerinin anonim olarak ticari ve istatiksel amaçlı kullanımı da dahil olmak üzere, paylaşımı, aktarılması ve yayınlanması için karşılıksız ve sınırsız olarak onay vermiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.14. FitSkor Lisansını satın alan Danışan, tahsil edilen ücret karşılığında Şirket Danışana Sistem tarafından fiziksel uygunluk puanı (FitSkor) oluşturmayı taahhüt eder. Sistem tarafından bir kez dahi olsa fiziksel uygunluk puanı oluşturulmuş Danışanın FitSkor Lisansı için ödediği bedel karşılığını almış sayılır.  

6.15. Şirket Danışanlara MeMap platformundan yararlanmayı ve fiziksel uygunluk puanlarının dönemsel takiplerini promosyon olarak bila bedel FitSkor Lisans üyelik tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sunacaktır.

MADDE 7: EĞİTMENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Eğitmen’ in, MeMap sistemini kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 

7.2. Eğitmen, Danışana uygun ölçüm protokollerini uygulayarak FitSkor oluşturmak, makul sürede randevu ayarlamak, sistem üzerinden gelen sorulara hızlı bir şekilde cevaplandırmak, egzersizlerinde uygulayabileceği şiddetin alt ve üst sınırları belirlemek, Danışana verilerini kontrol ettirmek ve onaylattırmakla yükümlüdür.

7.3. Eğitmen, Danışandan talep ettiği ya da talep etmese dahi Danışan tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak bildirilen verilerin, doğru ve gerçeği yansıttığı faraziyesiyle sisteme girmektedir. Danışan tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak bildirilen verilerin, sisteme doğru olarak işlenmesindeki münhasır sorumluluk -verilerin, danışan tarafından doğru verilmemesi hali hariç olmak üzere- sistem kullanıcısına aittir. Danışan tarafından verilerin yazılı ve/veya sözlü olarak doğru bildirildiği ancak sistem kullanıcısı tarafından yanlış kaydedilmesi halinde Danışanın uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı ve sair zararlardan sistem kullanıcıları münhasıran sorumludur. İşbu halde, sistem kullanıcıları Şirkete karşı talep ve/veya rücu hakkından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Eğitmen ve/veya Danışan randevusunu 6 saat öncesine kadar iptal edebilir. Hastalık, ölüm hallerinde rapor ya da belge sunulduğunda seans ücretsiz olarak iptal edilecektir.

Eğitmen, onayladığı randevuya katılmaması halinde danışan ölçüm ücretini iade alabilir veya yeni bir randevu oluşturabilir. Ancak Danışan, randevusunu yukarıda yer alan şartlar dahilinde iptal etmez ve/veya randevu saatinde hazır bulunmazsa eğitmene seans ücreti ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Eğitmen ile Danışanın randevulaşma sürecinde Şirket taraf değildir. Taraflar işbu minvalde Şirketten hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.5. MeMap Eğitmeni, sistemde yer aldığı süre boyunca Danışanının verilerine erişebilir, Sistemde yer alan Kurumlar ile beraber çalışmak için iş birliği yapabilir, ölçüm yapmak için gün talebi gönderebilir ve alabilir. Danışanın, Eğitmeni ile paylaştığı bilgi ve verilerden kaynaklanacak tüm ihtilaflarda taraf olmayan Şirket’e karşı herhangi bir sorumluluk yükletilemez. Eğitmen işbu durumu kabul, taahhüt ve beyan eder.    

7.6. Eğitmen her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir üyenin ve/veya Şirket’in kişisel verilerinin gizliliğini, fikri ve mülkiyet haklarını ve sair kanuni haklardan kaynaklanan bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi hak sahibinden ya da yararlananından izin almaksızın, kullanmayacağını, yayınlamayacağını ya da paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu ihlallerden dolayı Eğitmen, Şirketin kendisine cezai yaptırımda bulunma hakkının saklı bulunduğunu kabul eder.

7.7. Eğitmen, yazılım veri tabanında, blog ya da yorum ekranlarında, MeMap’in bilgisi dışında ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzemenin ticareti, yayınlanmasını, reklamını veya paylaşımını yapmayacağını kabul ve beyan eder. Bu amaçla üyelere yönelik "e-posta zincirleri"; "gereksiz e-posta" gönderemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8. Eğitmen, işbu sözleşmenin ihlal edilmesinden dolayı Şirketin, şubelerinin, yetkililerinin, temsilcilerinin ve diğer çalışanlarının uğradığı ya da uğrayacağı maddi ve manevi zararları ile yoksun kalınan karları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9. Sistem kullanıcısı, kendisinin ve/veya Danışanı’nın; kişisel bilgilerinde, verilerinde, ölçüm değerleri ve fitskor parametrelerinde olağandışı hareketlilik, devamlı olarak yeni değer ve veriler girdiğinin tespit edilmesi halinde Sistem Kullanıcısının sisteme kullanma hakkı kalıcı olarak dondurulacaktır.

7.10. Eğitmen, Şirket ile iş birliğini bir ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sonlandırabilir.

MADDE 8: SİSTEM KULLANICISI VE DANIŞAN LİSANSI

8.1. Sistem Kullanıcısı Lisansı ve Danışan Lisansını, kullanma ve yönetme hakkı seçilen lisans/lisanslara ilişkin kullanma bedelini ödeyen üyeye aittir. 

8.2. Danışan, Sistem Kullanıcısı vasıtası ile Danışan Lisansı elde etmiş ise işbu lisans ancak ilgili sistem kullanıcısı ile çalıştığı süre boyunca geçerli olacaktır. Başkaca bir deyişle, Sistem’e herhangi bir üyelik ücreti ödemeksizin, kurum ya da eğitmenin vasıtası ile sistemden yararlanan Danışan, kurum ya da eğitmenin sisteminden çıkmasıyla beraber otomatik olarak sistemden çıkartılacaktır. İlgili sistem kullanıcısı ile çalışmayan Danışan sistemde yer alan verilerini ancak yeni bir lisans satın alarak görüntüleme hakkı elde edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 

8.3. Danışan Lisansına sahip olan üye, lisans süresi boyunca Şirket’ten verilerinin kendisine verilmesini talep edebilir. Ancak, işbu süre geçtikten sonra lisans satın almayan üyenin verilerini Şirket’in saklama ve sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

8.4. Danışan verilerini, işleme ve değerlendirme hakkı her hal ve şart altında sistem kullanıcılarına aittir. Danışan, verilerini sisteme kendisi işlemek istemesi halinde ek bedel ödeyerek sistem kullanıcısı lisansına sahip olması gerektiğini kabul eder.

8.5. Danışan lisansına sahip olan üye, lisans süresi boyunca Şirket’ten kendisi ile ilgili olarak saklanan verilerin kendisine verilmesini talep edebilir. 

 MADDE 9: SATIN ALMA VE ÖDEMELER


9.1. Danışan, memap.com.tr sitesine girerek, üyelik işlemleri için gerekli tüm bilgileri tamamladıktan sonra satın alma butonunu tıklayıp ödeme bilgilerini girerek MeMap uygulanmasını kullanma hakkını satın alır. Danışan tarafından satın alma gerçekleştirildikten sonra, satın alma işleminin başarıyla gerçekleştiğini gösterir bilgilendirme maili Şirket tarafından Danışana gönderilecektir.  

9.2. Üyelik ücretleri peşin veya taksitle ödenebilir. Ödemelere ilişkin şartlar, Danışanların seçmiş olduğu Ödeme Metodu, kredi kartı sağlayıcıları veya finansal kuruluşlarıyla aralarındaki sözleşme hükümlerine bağlı olacaktır. Şirket; MeMap hizmetlerinin kullanımı karşılığında ödeme hesabı yoluyla Danışana fatura kesmek için bir üçüncü şahıs ödeme işlemcisi Ödeme İşlemcisi kullanabilir. Ödeme süreci, işbu Sözleşmeye ek olarak Ödeme İşlemcisinin öngördüğü hüküm, koşul ve gizlilik şartlarına tabi olacaktır. Danışan, Ödeme İşlemcisi sebebiyle meydana gelebilecek dolaylı ve/veya doğrudan zararlara ilişkin Şirket’e karşı hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Danışan, seçilmiş Ödeme Metodu’ nu kullanarak ödeme yapmayı kabul eder. Talep gönderilmiş veya ödeme yapılmış olsa dahi, Danışan; Şirket’in herhangi bir hata veya sorunu düzeltme hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan eder. Danışanın ödeme sağlayıcısıyla arasındaki anlaşma hükümleri Ödeme Metoduna uygulanacaktır. Danışan, yapmış olduğu işlemleri Şirket’in işlemden hemen sonra, fatura dönemleri boyunca ya da dönem sonunda topluca faturalandırabileceğini kabul eder.

9.3. Şirketin; Ödeme İşlemcisi yolu ile Danışandan ödemeyi alamaması durumunda, Danışan, Şirketin ilk talebi üzerine Fatura Hesabına göre ödenecek miktarın tamamını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Danışanın, fatura hesabı için güncel, tam ve doğru bilgileri sağlaması gerekmektedir. Danışan bu hesapların güncel, tam ve doğru tutulabilmesi için gecikmeden tüm bilgileri güncellemeli ve doğruluklarını kontrol etmelidir. 

9.4. Danışan; fatura adresinde, kredi kartı numarasında veya kredi kartı son kullanma tarihinde değişiklik olması hali ve ödeme metotlarının iptal etmesi (kayıp veya çalınma vb.), onaysız kapanma veya onaysız Danışan adı ya da şifre kullanımı gibi bir güvenlik ihlali hallerinde derhal Şirketi veya ödeme işlemcisini bu konuda bilgilendirmelidir.  Danışan gerekli gördüğü takdirde ödeme bilgilerini değiştirebilir.

9.5. Danışanın fatura hesabından çekilecek ödeme miktarı daha önceden alınması için onaylanan miktara nazaran değişime uğrarsa, (vergi miktarlarındaki değişiklik veya yükümlülükten farklı olarak) Danışan, işlemin gerçekleşeceği günden bir gün önce ödeme gününün ve çekilecek miktarın kendisine bildirilmesini isteme hakkına sahiptir. 

9.6. Şirket; Danışana MeMap Üyeliğinin sona ereceği dönem sonundan 7 gün önce, e-mail göndererek, Danışanın yazılımı kullanmaya devam edeceğini ve yeni dönemde faturalandırmaya devam edileceği hususunu yazılı olarak bilgilendirecektir. Danışanın; Şirket tarafından gönderilmiş olan e-maile olumsuz geri dönüşü haricinde, Danışan; MeMap üyeliğine devam etmek için yazılı açık onay vermiş olduğu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.   

MADDE 10: DANIŞANIN CAYMA HAKKI

10.1. Danışan, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek kişidir. 

10.2. Danışan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri ve işbu sözleşmenin 23.Maddesi gereğince sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir ölçüm ya da sözleşmesel hizmet alınmadığı takdirde, Şirket’in info@memap.com.tr hesabına e-posta göndererek işbu sözleşmeden cayabilir. Şirket, Danışanın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde Danışana ödemelerini iade etmekle yükümlüdür.

10.3. Danışan cayma hakkını içeren e-mailinin, Şirkete ulaşmamış olması ve/veya geç ulaşmış olması gibi sebeplerden doğacak dolayı/doğrudan zararlarından Şirketi sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. Şirket’in elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve/veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerden kaynaklanan cayma hakkı istisnasından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/I/ğ’den gereğince yararlanma hakkı saklıdır. 

MADDE 11: SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ VE BAKIM

Şirket önceden haber vermeksizin sistemde ve/veya yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, sistem ürünlerinin yeni versiyon ve/veya sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir, Danışan bu yeni sistemi ve/veya yeni yazılı dokümanları ancak "güncelleme” bedelini ödeyerek güncel sistemi kullanabilir. Şirket isterse güncellemeleri belli sürelerle ücretsizde yapabilir. 

Şirket, güncelleştirmeler açısından her yeni versiyon için eski versiyonda işlenmiş verileri yeni versiyona aktarmakta sorumlu değildir. Şirket, sistemin eski versiyonunu yürürlükten kaldırılabilir veya kaldırma hakkını Şirket saklı tutar. 

MADDE 12: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KULLANIMI

12.1. Yazılımın telif hakları, Patent Enstitüleri, 6769 Sayılı Sınai Haklar Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ve sair mevzuat ile yönetmelikleri uyarınca münhasıran Şirket’e ait olup koruma altına alınmıştır. Kullanım lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler eylemin nevine göre cezai yaptırıma sahiptir.

12.2. Şirket, MeMap Markası ve Know–How kullanım hakkı sahibi olduğunu garanti eder. Eğitmen, MeMap Markası ve Know-How üzerinde Şirket’in münhasır mülkiyeti ve sair fikri mülkiyet hakları ile benzeri her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları, lisans, kullanım, kopyalama, çoğaltma, işleme haklarını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.3. Türkiye’de ve Türkiye dışında Markaların aynısının, herhangi bir şekilde değişiklik yapılmış halinin ve/veya Marka ile iltibas yaratacak benzer markaların ve/veya en geniş şekilde fikri mülkiyet haklarının tümünün veya bir kısmının kendi adına tescili için başvurmayacak veya tescil yapılmasına sebebiyet vermeyeceğini, MeMap Markası’nı hiçbir zaman işbu Sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.4. Eğitmen MeMap Markası’nı, işbu Sözleşme kapsamı dışında bulunan faaliyet alanları,reklamlarda, internet sitesinde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.5. Eğitmen, “MeMap” Markası’nı aynen kullanmakla yükümlü olup, ekleme ya da değişiklik yaparak dahi olsa kendi ya da başkası adı altında tescil edemez ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye alt lisanslama vesair yollarla kullandıramaz.

MADDE 13: DEVİR

Sistem; Danışanın kişiye özel ve bireysel kullanımı için özgülenmiştir. Satın alınmış olan üyelik, Şirket’in yazılı izni olmaksızın, başkasına ödünç verilemez, devredilemez, kullanımına açılamaz, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülükler kısmen/tamamen üçüncü kişilere devir edemez.

MADDE 14: DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme tahtında doğacak damga vergisi ve sair masraflardan Taraflar eşit oranda sorumlu olacaklardır. 

MADDE 15: KISMİ GEÇERSİZLİK

15.1. İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri ayrı ayrı işlem görür kabul edilmekte olup herhangi bir neden ile Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının iptali işbu Sözleşme’nin tamamının iptali anlamına gelmeyecek olup Sözleşme’nin diğer tüm maddeleri ayrı ayrı geçerli olmaya devam edecektir. 

15.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir bölümü, kanun veya idari bir karar sebebiyle geçersiz veya hükümsüz kalır ise ve bu durum Tarafların İşbu Sözleşmeyi yapma iradesini ortadan kaldırır ve işlem temelinin çökmesine sebep olur ise, işbu Sözleşme kendiliğinden sona ermiş olacaktır. Aksi takdirde, Sözleşme’nin geri kalan kısımları geçerliliğini koruyacak ve Sözleşme Taraflarca genel prensiplere göre uygulanarak hükümsüz veya geçersiz hüküm(ler), Tarafların Sözleşme’nin imza tarihindeki iradelerini en yakın şekilde yansıtacak olan yeni hükümlerle değiştirilecektir.

MADDE 16: MÜCBİR SEBEP

Şirket’in kontrolü dışında gelişen ve Şirket’in çalışma imkanını ve işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını kısmen veya tamamen yerine getirmesini geçici veya daimi olarak engelleyici ve/veya geciktirici doğal afetler, savaş, iç savaş, terör eylemleri, ayaklanmalar, deprem, yangın, grev, lokavt, siber saldırı, internet kesintisi, Şirket, üçüncü kişilerin fiilleri, mücbir sebepler, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler, bağlantı sorunları, servis sağlayıcılardan internet kesintileri vb. durumlar nedeni ile sistemde oluşabilecek kısa veya uzun süreli kesinti ya da aksaklıklar, telefon ve network ağı, çevrimiçi sistemler, servis sağlayıcıları, bilgisayar teçhizatı ve yazılımlarından doğabilecek, internet trafiğindeki tıkanıklık veya 3. Şahıslar tarafından şirket server veya sistemlerine saldırı vs durumlar sonucunda oluşabilecek zarar ve ziyan, erişim engellemeleri gibi durumların oluşması mücbir sebep hali (“Mücbir Sebep”) olarak değerlendirilecek ve Mücbir Sebep nedeniyle yükümlülüklerin yerine getirilmesinden dolayı Şirket sorumlu tutulamaz.

MADDE 17. TEBLİĞ ADRESİ

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ve diğer hususlarda İşbu Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtilen adreslerine yapılacak tebligatların kanuni ikametgahlarına yapılmış sayılacağını, adres değişikliklerini değişiklikten itibaren 2 (iki) gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bu hususun geçerli olmaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme çerçevesinde temerrüde ilişkin ihbarlar, fesih ihbarları ve bu konulara cevaben yapılacak ihbar ve ihtarlar noter kanalı ile yapılmadıkça bağlayıcı olmaz. 


MADDE 18: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ


Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Danışanın Memap yazılım ve/veya lisans bedelinin ödememesi veya eksik ödemesi, Şirket’in telif haklarını ihlal etmesi halinde işbu sözleşmesi başka bir hükme, ihtara, ihbara gerek olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden sona erecektir.

MADDE 19: SÖZLEŞME SAKLAMA SÜRESİ

İşbu sözleşme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile diğer sair ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak Şirket tarafından elektronik ortamda 3 yıl süre ile saklanacaktır, Danışan işbu süre boyunca, elektronik ortamda sözleşmeye erişecektir.

MADDE 20: SON HÜKÜMLER

MeMap www.memap.com.tr internet Sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 21: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Danışan, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in resmi defter, ticari kayıtlarının, veri tabanının, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 22: YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 23: YÜRÜRLÜK MADDESİ

İşbu Sözleşme, Danışan Sözleşmesi’nin ve MeMap Kişisel Verilerin Korunması Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi İle İlgili Fitness Danışanı Aydınlatma Beyanı ve Açık Rıza Metninin, “İşbu Sözleşmeyi Okudum, Anladım Ve Kabul Ediyorum” butonunu tıklayarak onaylanması ya da işbu Sözleşmeyi fiziki olarak imzalanması ile Danışan Sözleşmesi’nin 23 ana maddeleri hakkında bilgilendirildiğini, tüm hüküm ve koşulların yürürlüğe girdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı: Fitskor Hizmet Teknolojileri-Merve Yerdelen Mehmet

Adresi: Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. No:9 Beykoz / İstanbul

Telefon: +90 (216) 383 60 60 pbx

Müşteri Hizmetleri Telefon: +90 532 468 89 87

E-Mail: info@memap.com.tr

Mersis Numarası: -------

 

1.2. ALICI("TÜKETİCİ"):

Adı/Soyadı/Ünvanı: *******************
Adresi: ********************
Telefon: *****************
Email: ***************

 

 

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Tüketicinin www.memap.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1- Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri

Adet

Satış Bedeli
(KDV dahil toplam Türk Lirası)

Vadeli Satış Bedeli
(KDV dahil toplam)

********

*****

****

*****

 

3.2- Ödeme Şekli: Kredi Kartı ile İşlem

  • - Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.
  • - Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
  • - Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ayrıca, Kredili satış imkanının Bankalar tarafından sadece Banka Müşterisi olan TÜKETİCİ’ ye sağlanması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi verme ve detaylı ödeme planınızın oluşturulması Bankanız inisiyatifindedir.

 

 

3.4- İade Prosedürü:

 

TÜKETİCİ'nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile TÜKETİCİ’ ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, kullanılmamış yani Fitskor oluşturulmamış lisansın ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, TÜKETİCİ ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka TÜKETİCİ’ ye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların TÜKETİCİ'nin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. TÜKETİCİ'nin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve TÜKETİCİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ’ ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ’ ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI'nın Banka'ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

İade, TÜKETİCİ’ den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ'nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ’ ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ’ ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.

TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

c) Alışveriş Kredisi ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

İade, TÜKETİCİ’ den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ'nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

Kredi yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ’ ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ’ ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.

TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

3.5- Teslimat Şekli ve Adresi:

Teslimat Adresi: ****************

Teslim Edilecek Kişi: **************

Fatura Adresi: *************************

Fitskor oluşturma lisansı, ödeme akabinde derhal, en geç 3 iş günü içinde memap.com.tr adresinde TÜKETİCİ tarafından oluşturulan profil sayfasında yansıyacaktır. Bu nedenle, TÜKETİCİ'nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

 

 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1- TÜKETİCİ, www.memap.com internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 14 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ ya aittir.

5.3- Sözleşme konusu ürün, TÜKETİCİ’ den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin TÜKETİCİ'nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ’ ya ait kredi kartının TÜKETİCİ'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI’ ya eksiksiz gönderilmesi zorunludur.

5.7- 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

5.8- Satışı ilgili mevzuatlar gereği resmi merciler nezdinde gerçekleştirilecek resmi işlemler ile tamamlanması öngörülen ürünler için Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi bir ön protokol niteliğindedir. Bu ürünlerin toplam bedeli, ödeme şekli ilgili Kampanya Şartlarında ve/veya Ürün Açıklamalarında belirtilecek olup, bu bedele satışa ilişkin resmi işlemlerin tamamlanması sırasında ortaya çıkacak masraflar dahil değildir. Söz konusu masraflar TÜKETİCİ tarafından resmi işlemlerin yerine getirilmesi esnasında ödenecektir. Bu satışlar, toplam bedelin TÜKETİCİ tarafından SATICI’ ya ödenmesi ve resmi merciler nezdinde resmi işlemlerin yerine getirilmesi ile tamamlanmış sayılacaktır. Bu kapsamda cayma hakkı, kargo / teslimat ve benzeri nitelikteki uygulama alanı bulunmayan hükümler bu ürünler için geçerli olmayacaktır.

 

MADDE 6- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup, uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI: Fitskor Hizmet Teknolojileri- Merve Yerdelen Mehmet

ALICI("TÜKETİCİ"): *******

Tarih: *******