Paylaşılan Değer

Bireyden başlayan, topluma ve devlete kadar yayılacak bir değerden bahsediyoruz.
Egzersiz yapmak bir seçimden çıkmış, zorunluluk haline gelmiştir.

TURDEP

Türkiye'de ilki 1997 yılında, ikincisi 2010 yılında 13 sene arayla yapılmış en kapsamlı "Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevelans Çalışması"dır. Birinci çalışmadan %92 katılım oranı ile toplamda 26 499 kişinin katıldığı araştırma, ülkemizin toplum sağlığı sorunlarına ciddi eğilmemiz gerektiğini gösteriyor.

Sarcopenia

Tıptaki ilerlemeler sayesinde son yüz yılda insan ömrü ortalamada 35 yıl arttı! Ömrü uzayan modern insanın yaşlanmaya bağlı kas erimesi yüzünden hayatının son 13 senesi başka birine muhtaç geçiyor. Bu nedenle bireysel bir sorun olmaktan çok tüm toplumu ve devletleri ilgilendiren bir çözüme ihtiyaç var!

Epidemik Hastalık

"Mesleki Stress"

1994 yılında Dünya Sağlık Örgütü "Mesleki Stres"i epidemik hastalık ilan etti. İşletmelerin ve dolayısıyla devletin en değerli kaynağı olan çalışanlarda, dünya çapında salgın hastalık olarak ilan edilen “Mesleki Stres” ‘in ülke ekonomilerine çok büyü zararlar vermektedir.

Sağlık Sigorta Sisteminde Reform

1959 yılında ilk defa Metropolitan Life (MetLife) sigorta şirketi, toplanan sigorta verilerine dayanarak, uzun ömür için her boya göre ideal ağırlıkları gösteren tabloları kullanmaya başladı. Bu tablolar en son 1983 yılında hafifçe revize edildi. Revize edilen tablolar 25 hayat sigorta şirketinden 18 yıl boyunca 4,2 milyon insandan toplanan verilere dayandırıldı.
Bu kadar yıldan sonra elimizde insan sağlığını etkileyen daha değerli bilgiler varken, daha ileri bir adım atmanın zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz..