Paylaşılan Değer

Bireyden başlayan, topluma ve devlete kadar yayılacak bir değerden bahsediyoruz.

KKH hastalıkları

Özellikle artan sağlık masraflarının sosyal sigorta sistemine verdiği yük devlet bütçelerini zorlamakta.

Sarcopenia

istatistik v.s.

Epidemik Hastalık

"Mesleki Stress"

1994 yılında Dünya Sağlık Örgütü "Mesleki Stres"i epidemik hastalık ilan etti. İşletmelerin ve dolayısıyla devletin en değerli kaynağı olan çalışanlarda, dünya çapında salgın hastalık olarak ilan edilen “Mesleki Stres” ‘in ülke ekonomilerine çok büyü zararlar vermektedir.

TURDEP

ANATILACAK

Sigorta Sisteminde Reform

Günümüzde deprem sigortası zorunluluğu, cansız arabalarımıza muayene zorunluluğu bulunurken, insanlarda fiziksel ve fizyolojik olarak objektif ve bilime dayalı oluşturulmuş bir not ile değerlendirilmeleri sonucu sağlık sigorta primlerinin oluşturulma fikri hiç uzak değildir.