Sarkopeni Nedir?

Yaşlanmayla meydana gelen, şiddetli kas kütlesi kaybıdır. Bu kayıpla beraber kas kuvveti de azalır. Dengeyi, yürüyüşü ve günlük işleri yerine getirme kabiliyetini etkiler.

Gerçekler

Sarkopeni kırılgan yaşlılık, düşmeler, kırıklar, hastanede bakım, mobilite kaybı, fiziksel bağımsızlık ve erken ölümler için önemli bir risk faktörüdür. Sarkopeni, düşmeleri dramatik şekilde artırır. Bu şekilde düşerek yaralanan kişiler eskisi gibi sosyal hayatlarına devam etmekte zorlanırlar. Sarkopeni, insülin direnci, tip 2 diyabet ve obezite gibi metabolik problemlerle de ilişkilidir.

Amerika’da 2000 yılında, sarkopeninin neden olduğu sağlık sorunları için 18 milyar dolar harcanmıştır. Egzersizler ile fiziksel fonksiyonları ve bağımsız yaşamı korumak, sadece bireylerin yaşam kalitesini artırmakla kalmaz, milletlerin sağlık bütçelerinden harcanan milyarlarca dolarını da korur.

Ömrümüz uzadı!

Türkiye’de yaşam süresi 1960’da 45 iken, şimdi 78 yıl oldu. Eskiden sarkopeniye karşı önlem almamız gerekmiyordu. Hem bu kadar uzun yaşayamıyorduk hem de toplam nüfusun içinde yaşlı nüfus sayısı bu kadar çok değildi. Yaşlı popülasyonun artması, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyanın ortak sorunlarından biri haline gelmektedir.
İnteraktif grafik

Uzun yaşam mı sağlıklı yaşam mı?

Yaşam beklentisi küresel olarak artmaktadır. Bununla beraber ne yazık ki "birine muhtaç" yaşam yılları da artmakta. Hastalıklı ve fiziksel olarak birine bağımlı geçirilen yılların azaltılması için düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme, önümüzdeki en büyük projelerden biri olmalıdır.