Sarcopenia Nedir?

Yaşlanmaya bağlı iskelet kas kütlesindeki kayıp ve buna bağlı kas gücündeki düşüşü ifade eder.

Gerçekler

Literatür taramasında, ilerleyen sarkopeni kas kuvveti kaybı eğilimlerini gösterir. Buna bağlı günlük fonksiyonlarda bozulma yaratır. Çalışmalar 70-75 yaş aralığında erkeklerde %4, kadınlarda %3; 85 ve üstü kişilerde ise erkeklerde %16, kadınlarda ise %13 gibi önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor.

Nedir?

Sarkopeni yaşlanma süreci ile ilişkili bir hastalıktır. Dengeyi, yürüyüşü ve günlük yaşamın görevlerini yerine getirme kabiliyetini etkileyen kas kütlesi ve kuvveti kaybı bu hastalığın en belirgin belirtileridir.

Ömrümüz uzadı!

Çok iyi haberin içinde endişe verici ve önlem alınması gereken bir durum var! 1940 yıllarında insan ömrü ortalama 35 iken şimdi 80'lere dayandı. Eskiden sarkopeni'ye karşı önlem almamız gerekmiyordu. Ama modern toplumların ileriye dönük düşünmesi gereken önemli bir sorun haline geliyor.
İnteraktif grafik

Hayat beklentisi ve sağlıklı hayat beklentisi

Bir önceki görselde görüldüğü üzere hayat beklentisi küresel olarak artmaktadır. Ama hayat beklentisini "sağlıklı" ve "birine muhtaç" hayat beklentisi olarak ikiye ayırabiliriz.
Birine muhtaç geçirilen yılların azaltılması için insanların kendileri ile ilgili bilinçlerini artırmaları önümüzdeki en büyük projelerden biridir.