Danışan süreci nasıl deneyimler?

MeMap eğitmeni danışanı ile randevusunda birebir görüşme esnasında sağlık taramasını tamamladıktan sonra, fiziksel ve fizyolojik tespitler için sahada FitSkor® ölçüm protokolünü uygular. Daha detaylı olarak nasıl bir süreçten geçeceğiniz aşağıda anlatılmıştır.

PAR-Q Anketi

Fiziksel Aktiviteye Hazır Olma Anketi

Uluslararası kabul gören PAR-Q ve SEN anketi fiziksel egzersize başlamadan önce hekim kontrolüne gerek olup olmadığını belirten ve 15-69 yaş arasında olan herkesin doldurup imzalaması gereken bir ankettir.
Anket toplam 7 sorudan oluşmaktadır. Soruların dikkatle okunması ve herbir sorunun EVET ya da HAYIR işareti koyarak dürüstçe yanıtlanması gerekmektedir. Anketin MeMap yazılımında elektronik olarak doldurulduğu durumlarda, çıktı alınıp imzalanması gerekmektedir.PAR-Q&SENPAR-Q’daki sorulardan herhangi bir soruya EVET cevabı veren kişilere ise doktoru tarafından doldurulacak PARmed-X anketi verilerek doktor tarafından katılımcının değerlendirilmesini takiben, egzersiz uzmanı işbirliğinde egzersiz reçetelendirmesi planlanır.

PARmed - X Anketi

PARmed-X sadece kronik hastalığa sahip olan ve PAR-Q’daki sorulardan herhangi bir soruya EVET cevabı veren kişilere önerilmektedir. Bu anket formu doktor tarafından doldurulan Fiziksel Aktiviteye Hazır Olma Anketi’dir ve tıbbi denetim altında yapılacak bir egzersiz programına sevk niteliği de taşıyabilir.
Doktor tarafından katılımcının değerlendirilmesini takiben, egzersiz uzmanına danışarak kişinin fiziksel aktivitesine dair planın geliştirilmesi gerekir.

Kardiyovasküler Risk Faktörleri

Egzersizin kalitesi her zaman şiddete bağlıdır. Şiddetlerin tayini ise kişinin sağlık durumuna bağlıdır. Bundan dolayı özellikle kardiyovasküler risk faktörlerinizin taranması ve sınıflandırılması sizin egzersizin sadece olumlu etkilerinden faydalanmanızı sağlar. Sorgulanan faktörleri öğrenmek için...